Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Container | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Plus och minus för svenska sjöfartsföretag

Fler företag – men färre anställda och en minskad omsättning. Så ser utvecklingen ut när det gäller de svenska sjöfartsföretagen för åren 2007 till 2012. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] åren 2007 till 2012. 

Uppgiften kommer från myndigheten Trafikanalys, som nyligen har publicerat en mängd basfakta och nyckeltal för såväl sjöfartsföretag som hamnföretag. 

Allt sämre resultat

Mycket siffror presenteras i rapporten, och här följer blott ett litet urval: när det gäller antalet sjöfartsföretag så uppgick dessa år 2007 till 1.160, medan de framme vid år 2012 faktiskt hade ökat till 1.293. 

Samtidigt hade antalet anställda minskat från 13.338 till 12.040, och dessutom hade siffrorna för både nettoomsättning och rörelseresultat gått ned: år 2007 uppgick den sammanlagda nettoomsättningen för de svenska sjöfartsföretagen till SEK 39.833 miljoner, medan den 2012 hade sjunkit till SEK 33.838 miljoner. Och när det gäller rörelseresultatet så sjönk detta för samma tidsperiod från SEK 1.924 miljoner till SEK minus 397 miljoner.

Uppåt för hamnarna

Utvecklingen under motsvarande år för de svenska hamnföretagen ser något annorlunda ut. Visserligen skedde även här en ökning av antalet företag – från 282 till 300 –  och en minskning av antalet anställda – från 6.421 till 5.349 – men när det gäller nettoomsättning och rörelseresultat så förbättrades faktiskt dessa siffror från 2007 till 2012. År 2007 låg nämligen nettoomsättningen för de svenska hamnföretagen på SEK 8.420 miljoner, medan den år 2012 hade ökat till SEK 9.280. Samtidigt ökade det totala rörelseresultatet från SEK 596 miljoner till SEK 608 miljoner.  

Positivt på passagerarsidan

Bland mycket annat har Trafikanalys också tittat på hur nettoomsättningen för de svenska sjötransportföretagen har utvecklats uppdelat på olika intäktsslag. År 2007 hade till exempel de företag som var verksamma inom godstransporter/linjefart en nettoomsättning på SEK 13.430 miljoner, medan denna hade minskat år 2012 till SEK 11.760 miljoner. För företagen verksamma inom godstransporter/trampfart ser det ännu värre ut. Där har nettoomsättningen minskat från SEK 9.450 miljoner till SEK 2.631 miljoner under samma tidsperiod. 

Mer positivt ser det ut för företagen vars verksamhet baseras på passagerarintäkter: där har nettoomsättningen ökat från SEK 3.816 miljoner till SEK 4.977 miljoner mellan åren 2007 och 2011.  

Plus och minus

Trafikanalys har också jämfört sjöfartsföretagen baserat på om de är verksamma inom godstrafik eller passagerartrafik samt inom havs- och kustsjöfart eller inre vattenvägar. Högst totala nettoomsättning år 2012 hade de företag som är verksamma inom godstrafik på havs- och kustsjöfart: nettoomsättningen för dessa företag uppgick då till SEK 18.642 miljoner. Samtidigt bör noteras att det totala rörelseresultatet för samma företag och år uppgick till SEK minus 443 miljoner.       

      

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]