Gotland Tankers

  • Vinstlyft. Förutom att koncernen ökade sitt resultat för 2013 jämfört med året innan stärkte man också siffrorna för såväl intäkter som rörelseresultat.