Bra resultat för Rederi AB Gotland

Rederi AB Gotland gjorde ett resultat före skatt på SEK 201 miljoner för 2007, jämfört med SEK 271 miljoner föregående år (räkenskapsåret omfattade då åtta månader) men i resultatet för 2006 ingår utfallet av skiljedomen med Rikstrafiken, vilket ökade resultatet med SEK 108 miljoner. Rörelseresultatet uppgick till SEK 224 miljoner, jämfört med SEK 266 miljoner 2006. Omsättningen var SEK 1.550 miljoner jämfört med SEK 974 miljoner föregående år.