Fotograf: Norrköpings Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Transatlantic ändrar seglingsschema

Transatlantic ändrar sitt seglingsschema för Sverige, Polen, Tyskland och England. Antalet hamnar minskar och Norrköping tillkommer som hub för östkusten. 

Enligt Transatlantic ingår förändringarna i genomförandet av rederiets långsiktiga strategi, där fokus bland annat ligger på att under 2014 utveckla dörr till dörr-trafiken av enhetsberett gods och skapa en ökad tillförlitlighet för sina kunder. 

En förändring i trafiken är att man vid årsskiftet startat en veckovis containerlinje mellan Norrköping och Hull i England och att Norrköping därmed tillkommit som hub för den svenska östkusten, samtidigt som man har tagit bort ett antal hamnar, däribland Västerås. 

Syftet med dessa förändringar är att man vill effektivisera servicen när det gäller det enhetsberedda godset, samtidigt som man vill stärka sin position på den växande östkusten och vara fortsatt konkurrenskraftig till olika destinationer i Mälardalen och Stockholm. 

Enligt Transatlantic har det nya seglingsschemat också som mål att stödja tillväxten i Szczecin-Hull-trafiken och att göra det möjligt att utveckla trafiken mellan Hamburg och Hull.

Kommentarer

  • KaptenBölja

    Man har även bytt till lite större containerfartyg mot tidigare.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.