Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Offshore | RoRo

Vändpunkt för TransAtlantic

Viking Supply Ships genererar vinsten inom Rederi AB Transatlantic, men TransAtlantic går inte längre med förlust.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]te längre med förlust.

Rederi AB Transatlantic-koncernens nettoomsättning ökade under tredje kvartalet 2014 med 24 procent till 930 miljoner kronor jämfört med tredje kvartalet 2013. Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 302 miljoner, jämfört med 108 miljoner tredje kvartalet 2013. Det operativa resultatet före skatt ökade från 49 miljoner tredje kvartalet 2013 till 183 miljoner kronor tredje kvartalet 2014.

– Vi har äntligen haft ett skapligt kvartal med tillfredsställande resultat, kommenterar vd och koncernchef Tom Ruud på en presskonferens idag.

Resultatet beror främst på högt kapacitetsutnyttjande och goda rater för ankarhanteringsverksamheten inom affärsområdet Viking Supply Ships, men också på att den negativa trenden för affärsområdet TransAtlantic nu är bruten.

– För första gången på många kvartal redovisar affärsområdet TransAtlantic ett nollresultat, säger Tom Ruud.

Andra i rad

– Vi hade en betydande ökning av lönsamheten under tredje kvartalet och dessutom det andra lönsamma kvartalet i rad, eftersom även årets andra kvartal var vinstbringande, säger Tomas Bergendahl, finansdirektör för Rederi AB Transatlantic.

Resultatförbättringen kan noteras inom de båda verksamhetsområdena, men Viking Supply Ships svarar för 60 procent av förbättringen och TransAtlantic för 40 procent. 

– TransAtlantic redovisar nollresultat men hela vinsten genereras av Viking Supply Ships, säger Tomas Bergendahl.

Omstrukturering bär frukt

Även om utvecklingen är god för affärsområdet TransAtlantic är resultatet inte ännu på en tillfredsställande nivå. 

– Det omstruktureringsarbete som pågått inom TransAtlantic ger nu resultat under det tredje kvartalet. Jag tror att vi kan dra slutsatsen att vi hittills har varit framgångsrika eftersom TransAtlantic är en icke förlustbringande verksamhet efter många kvartal. Men det beror inte på marknaden, som fortfarande är mycket svag. Det är värt att notera att resultatet i framtiden fortsätter att vara beroende av volymförändringar på marknaden, säger Tom Ruud.

Han påpekar också att arbete ännu återstår för att få verksamheten lönsam.

– Vägen fortsätter för att ta ner kostnaderna. Vi är nu i en situation där vi kommer att fokusera på kundservice för att bygga mer volym i den del av verksamheten där vi är särskilt konkurrenskraftiga, det vill säga i norra Östersjön.

AHTS motor

Verksamheten med ankarhanteringsfartyg (AHTS) är för närvarande den drivande kraften i Viking Supply Ships.

– Raterna har gått avsevärt upp och kapacitetsutnyttjandet har ökat till en hög nivå. Det beror i huvudsak på att vi har många fartyg i charter i arktiska vatten, förklarar Tom Ruud.

Han känner emellertid en viss oro för hur den politiska situationen i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland kommer att påverka Viking Supply Ships framtida verksamhet i Arktis.

– Under 2014 har sanktionerna inte haft speciellt stor inverkan, vi har kunnat fullfölja nästan alla de planerade arbetena för den här säsongen. När man ser framåt är frågan mer relaterad till huruvida ett tvåårigt kontrakt kommer att inledas som planerat våren 2015 när isförhållandena åter gör det möjligt att borra. Vi förväntar oss att så ska ske, men samtidigt är jag oroad över att det finns en risk relaterad till den politiska situationen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]