Fotograf: Ystad Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Trafiken fortsätter att öka i Ystads hamn

Det har fortsättningsvis gått bra för Ystad Hamn, volymerna ökar och sätter åter nya rekord tack vare den expansiva färjetrafiken.

Under första halvåret 2017 noterar Ystad Hamn ännu en gång nya rekordnivåer med en markant ökning av godstrafik, lastfordon, personbilar och passagerare.

Allt ökar – utom järnvägsvagnar

Antalet passagerare som rest över hamnen under årets första sex månader uppgår till 924.000, en ökning med drygt 7 procent. Det är både i Polen- och Bornholmstrafiken som antalet passagerare ökar.

Antalet lastbilar och trailers inom färjetrafiken var närmare 121.000, eller 9 procent fler än motsvarande period i fjol. Den enda kategori av lastenheter som minskar kraftigt är järnvägsvagnarna. Nedgången jämfört med första halvåret i fjol var 18 procent och antalet knappt 3.900. Ökningen av transporterat gods rör främst den polska trafiken.

Räknat i ton hanterade hamnen totalt drygt 1,8 miljoner ton gods under första halvåret, en ökning med 3 procent.

Fortsatt tillväxt

Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström har all orsak att vara nöjd.

– Det är riktigt glädjande att våra och våra kunders ansträngningar tillsammans med en kraftig tillväxt på marknaden fortsätter att ge utdelning. Vi befäster vår position som en av Sveriges största hamnar, säger han i ett pressmeddelande.

Om volymökningarna fortsätter på samma sätt under resten av 2017 är Björn Boström övertygad om att det blir rekord för tredje året i rad. Hamnen förbereder sig för att ta emot ytterligare ett fartyg i den polska trafiken i höst då Polferries senaste tillskott Cracovia introduceras. Därefter har rederiet tre fartyg i trafik på Ystad.

– Tillväxten på marknaden kommer att fortsätta under överskådlig framtid, varför Ystad Hamn och rederierna tillsammans planerar för att kunna hantera denna positiva utveckling, säger Björn Boström.

Störst i Polentrafiken

Hamnen i Ystad uppges vara den största i Sverige med daglig färjetrafik till Polen och Bornholm, den tredje största färjepassagerarhamnen, den femte största avseende det totala antalet fartygsbesök och den elfte största när det gäller det totala godsflödet genom hamnen.