Fotograf: Trelleborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | RoRo

Trelleborgs Hamn fortsätter öka

Volymerna fortsätter att öka i Trelleborgs Hamn med fler lastbilar, trailers, personbilar och passagerare. Mest ökar Polentrafiken. 

Under de sju första månaderna noterar Trelleborgs Hamn all time high i ökade volymer. Jämfört med samma period förra året ökade antalet lastbilar med 5,9 procent, trailers med 7,7 procent, personbilar med 7,3 procent och passagerare med 6,3 procent. 

Behöver mer kapacitet i Polen

– Vi kan konstatera att vi haft en mycket bra volymutveckling ackumulerat januari till och med juli. Juni och juli var bättre än genomsnittet vilket bådar gott för resterande del av året. Vi ser ingen avmattning på volymerna nästa år heller. Vår största ökning ligger på trafiken till och från Polen som haft en ökning ända sedan den startade i Trelleborgs Hamn 2007. Vårt största problem för trafiken till Polen är färjelägenas kapacitet i Swinoujscie som är för liten för att kunna serva de fartyg och anlöp som rederierna önskar, säger Tommy Halén, vd för Trelleborgs Hamn i ett pressmeddelande. 

Störst i Skandinavien

I budgeten för infrastrukturen hade man räknat med en tillväxt på tre procent för 2017.  

– Vi ligger redan nu 100 procent över det. Vi är Skandinaviens största roro-hamn och har höga siffror och den ökning som vi har haft nu är bra även i reella tal. Vi har cirka 700.000 lastbilar och trailers per år och en ökning på sex procent blir ett stort antal enheter att hantera både i och utanför hamnen. Den kraftiga ökningen av trafik till hamnen har under sommaren lett till att köerna varit långa ut på riksvägen vilket aktualiserar vikten av beslut om hur infarten till hamnen ska vara i framtiden, fortsätter Tommy Halén som i månadsskiftet lämnar över vd-stolen till Jörgen Nilsson.

De tre rederierna TT-Line, Unity Line och Stena Line trafikerar Trelleborgs hamn med sammanlagt tolv färjor.