Swedish Club växer organiskt

Vid P&I-förnyelsen den 20 februari hade The Swedish Clubs flotta ökat organiskt med tolv procent, räknat i bruttotonnage sedan förra förnyelsen. 26 fartyg och nio nya medlemmar, sex i Europa och tre i Asien, tillkom. Tre medlemmar med totalt fyra fartyg lämnade klubben. – Vår organiska tillväxt fortsätter i år, säger Claes Lindh, director underwriting på klubben till SST. – Det är redan klart att vi blir försäkringsgivare för tjugotalet stora containerfartyg som levereras till medlemmar i år. Däremot når man inte målet på en tioprocentig premiehöjning. Den stannar nog på 6–7 procent.