Swedish Club firar kvartsekel i Hongkong

I år är det 25 år sedan assuransföreningen The Swedish Club öppnade kontor i Hongkong. Sedan dess har verksamheten stadigt växt och i dag svarar verksamheten för en tredjedel av det P&I-försäkrade ägda tonnaget, 85 procent av det chartrade tonnaget och hälften av det FD&D-försäkrade tonnaget. Totalt består den av The Swedish Club försäkrade flottan av 1.907 kasko-försäkrade fartyg, 854 P&I-försäkrade och 525 FD&D-försäkrade fartyg. På 10 år har klubbens kaskoförsäkrade flotta fyrdubblats.