Fotograf: Swedish Club

Kategori: Ekonomi | Försäkring

Swedish Club växer

Den ömsesidiga sjöförsäkringsklubben The Swedish Club växer, både som organisation och sett till den försäkrade flottan. P&I-förnyelsen gick enligt planerna meddelar klubben.

– Vi nådde våra mål när det gäller premiehöjningar och volymer för året, säger klubbens vd Lars Rhodin.

Den P&I-försäkrade flottan växte fram till årets förnyelse den 20 februari med 2 miljoner bt till totalt 50,7 miljoner bt. För räkenskapsåret 2012 kan klubben redovisa ett överskott på USD 9,1 miljoner. Man är också nöjd med att Standard & Poor höjt klubbens kreditrating till BBB+.

Nu fokuserar The Swedish Club på att utveckla sin Oslobaserade försäkringsverksamhet. I maj invigs ett nytt kontor med fler medarbetare i den norska huvudstaden.