Skuld och Swedish Club på väg att gå samman

De ömsesidiga marina försäkringsklubbarna Skuld och The Swedish Club har inlett förhandlingar om ett sammangående. Christer Olsson, ordförande i Swedish Club ser uppenbara synergieffekter. – Det ökar förmågan att bära risker och minskar exponeringen vid större olyckor samt ökar effektiviteten och konkurrenskraften, säger Christer Olsson. – Vi tror också att ett sammangående kommer att vara till gagn för båda parter, säger Erik Gløersen, ordförande i Skuld.Vid årets P&I-förnyelse uppgick den av Skuld försäkrade flottan till 63 miljoner brutto, varav 32,7 miljoner brutto var befraktartonnage. I maj bestod den av The Swedish Club P&I-försäkrade flottan av 20,3 miljoner brutto, kaskoflottan uppgick till 15,9 miljoner brutto och FD&D-flottan till 14,6 miljoner brutto. Skuld hade premieintäkter på USD 156 miljoner 2005 och Swedish Club USD 114,4 miljoner.