Fotograf: Stefan Ideberg

Kategori: Försäkring

Bra år för Swedish Club

Det ömsesidiga sjöförsäkringsbolaget Swedish Club noterar en avsevärd ökning av sin finansiella styrka och försäkringsverksamheten uppvisar positivt resultat.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]visar positivt resultat.

Försäkringsverksamheten och kapitalintäkter genererade ett överskott på sammanlagt USD 17 miljoner för Swedish Club under fjolåret. Detta innebär en totalkostnadsprocent på 93,5 procent och de fria reserverna har vuxit rekordstora till USD 168 miljoner.

– Förra året gick bra. Försäkringsrörelsen har gått bra, vilket är det viktigaste för oss. Vi hade också en finansavkastning som fortsatt var i paritet med vad vi hade budgeterat för, säger Swedish Clubs verkställande direktör Lars Rhodin till Sjöfartstidningen.

Nyckeltalet combined ratio, på svenska totalkostnadsprocent, är en relation mellan å ena sidan premier och å andra sidan haverikostnader och driftkostnader. Lars Rhodin är nöjd med att Swedish Club uppnår 93,5 procent.

– Uppnår man 100 procent eller lägre så visar försäkringssidan ett överskott och det är ju inte alla försäkringsbolag förunnat, säger han.

Fler fartyg

På P&I-sidan har Swedish Club vuxit med sex procent och det totala bruttotonnaget för de försäkrade fartygen uppgår till 37 miljoner. Inkluderande befraktarnas ansvarsförsäkringar uppgår det försäkrade tonnaget till över 55 miljoner brutto.

Inom kasko noteras likaså en stark tillväxt. Antalet försäkrade fartyg ökade från 1.500 till 2.000.

– På P&I-sidan har vi vuxit med ungefär sex procent. Därutöver har vi ökat en hel del på marinsidan. Hälften av den ökningen hänför sig till offshoreservicefartyg som vi börjar fokusera på mer från vårt Norgekontor i Oslo. Hälften av den ökningen är vad vi kallar blue water hull, det vill säga vanlig kasko, säger Lars Rhodin.

Lovande start i år

Även detta år har börjat lovande för Swedish Club. Än så länge har man inte haft några större haverier, bara förväntade småskador.

– Swedish Club fortsätter på en stadig kurs och vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt kontrollerad tillväxt i år. Vår målsättning är att bli redarens självklara val tack vare kostnadseffektiv service och mervärde. Detta kräver konsekvens i vår inställning till risk, prissättning och service, säger Lars Rhodin.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]