Svag spotmarknad tyngde Broström-resultat

Broström rapporterar ett resultat före skatt på 450 miljoner kronor för 2007, 130 miljoner kronor sämre än under 2006. Nettoomsättningen uppgick till 3.504 miljoner, en ökning med 118 miljoner jämfört med året innan. Resultatet tyngdes av en nedgång i spotraterna som inleddes under tredje kvartalet och forsatte in i det fjärde innan trenden vände. För 2008 räknar Broström med en fortsatt positiv långssiktig trend, men med stora periodvisa fluktuationer.Vid årsskiftet bestod den av Broström opererade flottan av 86 fartyg samt 16 nybyggen i beställning. En extern värdering visar att flottans värde, inklusive nybyggen och optioner, överstiger det bokförda värdet med 2,7 miljarder kronor.Styrelsen föreslår en utdelning på tre kronor per aktie motsvarande en direktavkastning på sex procent jämfört med slutkursen 2007.