Skatteskuld tyngde norska offshorerederiers resultat

Solstad Offshore och Fartstad Shipping – två av Norges största offshorerederier – har skatteskulder på totalt över NOK 1,2 miljarder, huvudsakligen beroende på den retroaktiva skattskyldighet som infördes för norska rederier från den första januari i år, och som skall betalas över den kommande tio-årsperioden. Farstad Shippings skuld uppgår till NOK 837,8 miljoner vilket ledde till att årsresultatet för 2007 krympte från NOK 925,3 miljoner före skatt till NOK 87,4 miljoner efter skatt. Omsättningen ökade från NOK 1,94 miljarder 2006 till NOK 2,32 miljarder 2007, framförallt på grund av god intjäning i ankarhanterarflottan. Enligt Lars Peder Solstad, vd i Solstad Offshore, hade rederiet ett gott år 2007. Omsättningen ökade från NOK 1,79 miljarder 2006 till NOK 2,11 miljarder, men på grund av skatteskulden på NOK 406 miljoner landade resultatet efter skatt på NOK 700,3 miljoner, vilket är NOK 109,5 miljoner lägre än året innan.