Upp för Broström trots svag dollar

Broström redovisar en vinst före skatt på 305 miljoner kronor för 2004, en förbättring med 67 miljoner kronor jämfört med 2003. Omsättningen uppgick till 3,2 miljarder, något lägre än året innan. Såväl resultat som rörelseintäkter påverkades dock negativt av den svaga dollarkursen. Vinsten efter skatt uppgick till 452 miljonerkronor, bl.a. efter återföring av uppskjuten skatt i samband med införandet av tonnageskatt i Frankrike. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2003 då vinsten efter skatt stannade vid 179 miljoner kronor. Broströms ambition att ha en aktie med hög avkastning kvarstår. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till fem kronor per aktie (4,50 2003), vilket innebär en total utdelning på 161,7 miljoner kronor. Man ser också positivt på utsikterna för 2005. Vid lunch hade aktien stigit med fyra kronor till 110 kronor.