Stark spotmarknad för supplyfartyg på Nordsjön

Oljebolagen kämpar för att få tag på supportfartyg för att förflytta riggar och dygnsraterna har redan överstigit GBP 85.000 och närmar sig alltså NOK 1 miljon. Det rapporteras att ankarhanteraren ”Maersk Advancer” får NOK 1.0 miljon per dag för att förflytta ConocoPhillips flotel ”Port Reval” från fältet Ekofisk till Frigg.