Visionsbild över Stena Lines framtida terminaler i Arendal.

Fotograf: Stena Line

Kategori: Färjetrafik

Stena Line flyttar till Arendal

Nu är det klart vart Stena Lines terminaler ska ta vägen när Göteborgs stad behöver den nuvarande marken för annan bebyggelse. Tillsammans ska rederiet och Göteborgs Hamn arbeta för en flytt av terminalerna och hamnverksamheten till Arendal 2027. 

Placeringen av Stena Lines terminaler i Masthugget och Majorna har varit uppe för diskussion i flera år, i och med att Göteborgs stad behöver marken för att växa. I de befintliga hyresavtalen mellan rederiet och Göteborgs hamn, som löper till 2035, har man därför tagit höjd för en tidigare avflyttning om detta skulle behövas för stadsutvecklingen.

Har ingått inriktningsavtal

Samtal har under en tid pågått mellan Stena Line och hamnen, och nu meddelar parterna i ett pressmeddelande att man har ingått ett inriktningsavtal som innebär att man ska arbeta för att hitta en ny placering av färjerederiets terminaler och hamnverksamhet i Arendal på Hisingen. Konkret så är det beslutet om att genomföra spårvagnstunneln Lindholmsförbindelsen som är bakomliggande orsak till det nya avtalet. Tanken är att Stena Line ska kunna tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027.

Enligt parterna ska ett nytt färjeläge främja Stena Lines förutsättningar för att växa och genomföra framtida satsningar för att uppfylla sitt mål om en helt fossilfri verksamhet 2050, samtidigt som det ger möjligheter att flytta tung trafik ut ur staden och gynna Göteborgs stads stadsutvecklingsplaner.

”Möjlighet att öka omställningstakten”

– Vi vill driva utvecklingen inom hållbar sjöfart och växa tillsammans med Göteborg. Vi går positivt in i diskussionerna om ett nytt läge för vår hamn och våra terminaler för att vi tror att det kan ge både oss och branschen möjlighet att öka omställningstakten, säger Niclas Mårtensson, vd för Stena Line, i pressmeddelandet.

Göteborgs Hamns vd Elvir Dzanic säger i pressmeddelandet att hamnen har säkrat mark och avtal med kringliggande verksamheter.

– Det finns nu en lämplig fysisk plats och en grundläggande layout. Med det har vi tillsammans skapat förutsättningar för att kunna gå vidare med ett ersättningsläge som gynnar Stena Lines verksamhet, som rimmar med hamnens ambition att konsolidera hamnverksamheterna i ytterhamnarna, samtidigt som staden får tillgång till centrala ytor för stadsutveckling, säger han.