Visionsbild över det förvärvade området i Arendal.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Göteborgs Hamn förvärvade område i Arendal

Idag torsdag togs ytterligare ett steg i Stena Lines flytt av sina Danmarks- och Tysklandsterminaler när Göteborgs Hamn AB förvärvade ett 108.000 kvadratmeter stort område i Arendal i Göteborgs hamn. 

Affären mellan Göteborgs Hamn AB och Platzer verkställdes under torsdagen, skriver hamnen i ett pressmeddelande. Detta efter tidigare beslut i kommunfullmäktige och efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Köpet består av den nybildade fastigheten Arendal 764:728, och totalt omfattar det 108.000 kvadratmeter mark, varav kontor- och industribyggnader om 49.000 kvadratmeter, en vattenareal om 69.000 kvadratmeter samt en kaj – sammanlagt till ett överenskommet fastighetsvärde om 475 miljoner kronor.

Ska möjliggöra omlokalisering

Syftet med köpet är att möjliggöra en kommande omlokalisering av Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler och konsolidera hamnens färje- och rorotrafik till Ytterhamnarna.

– Givet infrastrukturen som är kopplad till Ytterhamnarna, såväl som de befintliga roro- container- och omlastningsterminalerna i området, den pågående utbyggnaden av lager- och logistikparker och inte minst närheten till fordonsindustrin på Hisingen finns det en tydlig logik i att fortsätta konsolidera trafiken hit till hjärtat av godsnavet. Det ger synergieffekter och stärkta förutsättningar att fortsätta utveckla hela hamnen i hållbar riktning, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

Ska tillträda senast 2027

P-G Persson, vd på Platzer, säger i en kommentar att han är väldigt glad över att nu kunna genomföra affären, som enligt honom stärker både Arendals koppling till Nordens största hamn och tillgängliggör vattnet för göteborgarna. 

– Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med hamnen och dess aktörer för att Göteborg fortsatt ska vara Nordens ledande logistiknav med fokus på hållbara mobilitetslösningar på såväl väg som vatten.

Enligt Göteborgs Hamn är tanken att Stena Line, som har tecknat ett inriktningsavtal tillsammans hamnen, ska kunna tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027.