Nya Stena Embla ankommer till Belfast för första gången den 2 januari.

Fotograf: Stena Line

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Stena Line flyttar nybygge

Brexit har fått stora effekter på fraktflödena över bland annat Irländska sjön. Det har fått Stena Line att ändra planerna för nyss levererade Stena Embla.

Stena Embla är Stena Lines tredje E-flexer, ett fartyg som kom till Belfast från varvet i Kina så sent som den 2 januari i år. Planen var att rederiet skulle sätta in fartyget på linjen mellan Belfast och Liverpool där systerfartyget Stena Edda går sedan mars 2020. Men eftersom efterfrågan på frakter mellan Irland och Storbritannien rasat efter Brexit har Stena Line beslutat att fartyget istället ska göra sin debut mellan irländska Rosslare och franska Cherbourg.

En kapacitetsökning

Fartyget kommer att köra sin jungfrutur på den nya linjen med en första avgång från Rosslare under torsdagskvällen.

– Det är en temporär flytt. Hon kommer att ersätta Stena Horizon som behöver underhåll så vi kommer inte att ha tre fartyg på linjen samtidigt. Däremot innebär detta en kapacitetsökning, säger Carl Mårtensson, presschef på Stena Line, till Sjöfartstidningen.

Fartyget kommer att trafikera på linjen tillsammans med Stena Foreteller som sattes in på linjen i början av januari.

Stena Embla har 3.100 lastmeter vilket ger en kapacitetsökning på linjen med 20 procent. Dessutom kan fartyget erbjuda 60 procent fler hytter för chaufförer.

Rasat 70 procent

Brexit har fått stora effekter på handelsmönstren till och från Storbritannien, inte minst på Irländska sjön där DFDS startat sin nya direktlinje mellan Irland och Frankrike. Stena Line har exempelvis tvingats ställa in totalt tolv avgångar till Storbritannien på grund av låg efterfrågan.

– På linjerna mellan Wales och Irland har vi sett ett kortsiktigt dropp på 70 procent så det är en jätteförändring, säger Carl Mårtensson.

Dock tror Stena Line att förändringarna bara är temporära, bland annat på grund av de kraftigt ökade volymerna precis före årsskiftet.

– Vi utvärderar vecka för vecka hur fraktflödena utvecklas för att på så sätt kunna optimera vårt nätverk för våra kunders skull, säger Carl Mårtensson.

Läs mer om Brexits påverkan på sjöfarten i nummer 1/2021 av Sjöfartstidningen.