Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo

SOL inleder linjetrafik på norra Finland

Svenska Orient Linien tar över den kommersiella driften av Stora Ensos roro-trafik på norra Finland. Samtidigt försvinner anlöpen av Göteborg.

Från och med 1 december 2014 ökar Svenska Orient Linien avsevärt sin verksamhet i linjetrafiken mellan Finland, Tyskland, Benelux-länderna och Storbritannien. Ett roro-fartyg kommer att sysselsättas på linjen Kemi–Uleåborg–Lübeck och två roro-fartyg på linjen Kemi–Uleåborg–Lübeck–Zeebrugge–Antwerpen–Tilbury.

– Vi tror att dessa nya linjer kommer att vara särskilt attraktiva för kunder med trailer, container och projektgods. Vi tror också att det finns en stor potential i den kapacitet som de tomma nordgående Stora Enso Cargo Units (SECU) utgör, säger Ragnar Johansson, vd på Svenska Orient Linien.

Göteborg faller bort

All trafik för Stora Enso från norra Finland har hittills gått via Göteborg och därifrån vidare med andra fartyg till Storbritannien och Belgien. I det nya upplägget faller Göteborg bort och fartygen går från norra Finland direkt till destinationerna på kontinenten och i England.

SOL North Europe Services kommer att operera linjerna på uppdrag av Stora Enso, medan SOL Continent Line kommer att marknadsföra och sälja fraktkapaciteten.

SOL North Europe Service har i sex års tid samarbetet med Stora Enso inom systemtrafiken.

– Detta samarbetet fördjupas nu. Vi kommer att operera fartygen för Stora Enso och vi kommer också att sälja den lediga kapacitet som finns i SOL Continent Lines regi, säger Ragnar Johansson till Sjöfartstidningen.

TransAtlantic fortsätter

Trafiken sköts med systerfartygen TransPaper, TransPulp och TransTimber, som är byggda i Raumo 2006 och 2007 till isklass 1A Super. De ägs av Baltic Container Shipping UK Ltd och bareboatbefraktas av TransAtlantic. Fartygen långtidschartras av Stora Enso och har en lastkapacitet på 2.774 längdmeter vardera.

Tidigare sköttes linjen mellan norra Finland och Göteborg via Lübeck kommersiellt av TransAtlantic under namnet TransLumi Line. TransAtlantic fortsätter oförändrat att driva de tre fartygen med ansvar för bemanning och teknisk management.

– Vi har ship management på fartygen och vi kommer också fortfarande att sälja på linjen till våra upparbetade kunder, säger Heléne Mellquist, vd för TransAtlantic AB, till Sjöfartstidningen.