Sjöbefälsfacken varslar på 19 fartyg

Avtalsförhandlingarna på befälssidan inleddes i måndags och i onsdags valde Sjöbefälsförbundet att varsla om strejk för befälhavare, styrmän, tekniska chefer och fartygsingenjörer från den 29 januari klockan 00.00. Idag följde Sveriges Fartygsbefälsförening efter med ett varsel och en strejk kan då träda i kraft den 1 februari. De fartyg som berörs är ACL:s ”Grande Brasile”, B&N Nordsjöfrakts ”Finnpine” och ”Holmön”, Broströms ”Bro Anton”, ”Bro Joinville” och ”Bro Traveller”, Gorthon Lines ”Obbola”, ”Ortviken” och ”Viola Gorthon”, Stena Lines ”Stena Freighter”, Strömma Turism & Sjöfarts ”Finnbirch”, Tarbit Shippings ”Bithav”, Tärntanks ”Tärnhav” och ”Tärnfors”, Wallenius Marines ”Don Quijote”, Scandlines ”Aurora” samt Gotlandsbolagets ”Visby”, ”Gute” och ”Sigyn”.Medlingsinstitutet har kopplats in och medlare har utsetts.