Kategori: Hamn/Logistik

Facken varslar om konflikt

Nyligen bröt förhandlingarna mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet om ett nytt hamn- och stuverivtal samman. Nu lägger Transportarbetareförbundet ett konfliktvarsel som börjar gälla kl. 00.00 den 27/9. Varslet innebär förbud mot: nyanställning, inhyrning, övertidsarbete och mertidsarbete. Hamnarbetarförbundet lägger motsvarande varsel.Innan förhandlingarna strandade erbjöd arbetsgivarna en löneökning på 4,7 procent i utbyte mot nya arbetstidsregler.

– Det avtal vi har idag har i princip inte ändrats på 40 år. Avtalet måste moderniseras och arbetstidsreglerna förändras. Reglerna för arbetstid och övertid bör motsvara dem som gäller på andra avtalsområden, sa Peter Jeppsson, vd Transportgruppen och Sveriges Hamnar. Facket motsätter sig dock detta och menar att frågan om kontroll över sina egna arbetstider är helt central i hamn- och stuveriavtalet och inget som ska regleras i ett centralt avtal.Det tidigare avtalet löpte ut den 31 augusti.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.