Befälsfacken varslar om strejk på 30 färjor

Med anledning av de strandade förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF, och Sveriges Fartygsbefälsförening samt Sjöbefälsförbundet har de fackliga organisationerna varslat om stridsåtgärder på 30 svenskflaggade färjor den 1 april nästa år när det nuvarande avtalet upphör.Varslen gäller nio av Stena Lines färjor, fyra Scandlines-färjor, sex tillhörande Finnlines, två Eckerö-färjor, tre vardera i TT-Lines respektive Viking Lines flottor, två tillhörande Tallink-Silja samt en av Destination Gotlands färjor.– Jag beklagar att facken valt konfrontation i stället för konstruktiva förhandlingar. Befälsorganisationernas agerande skadar både svensk sjöfart och befälen, säger Lars Andersson, förbundsdirektör för SARF.Enligt arbetsgivarorganisationen är kostnaden för det nuvarande avtalet allt för stor för rederierna som arbetar på en redan tuff världsmarknad. Enligt den senaste prognosen beräknas kostnaden i år bli 82 miljoner kronor för den förtida pensioneringen. SARF har därför föreslagit en höjning av den lägsta pensionsåldern från 60 till 62 år, och att detta även fortsättningsvis ger sjöbefälen en mycket privilegierad ställning i pensionshänseende jämfört med övriga grupper på den svenska arbetsmarknaden. Detta tillbakavisas från fackligt håll. I ett fartygsmeddelande skriver Sjöbefälsförbundet att sjöbefälet har avstått mellan 2 och 6 procent av det överenskomna löneutrymmet för pensionsavtalet, att arbetsvillkoren är helt olika de som gäller för landanställda tjänstemän och att i andra länder är pensionsåldern ofta 60 år eller lägre.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]