Kategori: Miljö | Regelverk

Ryssland kuppar in NOx-förskjutning i IMO

IMO:s kommitté för marint miljöskydd, MEPC, har antagit ett förslag från Ryssland om att skjuta på deadline för kravet på att motorer i nybyggda fartyg skall klara det så kallade Tier III-kravet när det gäller utsläpp av kväveoxider, NOx, från 2016 till 2021.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]x, från 2016 till 2021.

Tier III-kravet skulle innebära en 80-procentig minskning av NOx-utsläppen från nybyggda fartyg i särskilda ECA:s (Emission Control Areas). Inför MEPC:s möte förra veckan hade Ryssland lagt ett förslag om att skjuta på deadline. Under mötet fick Ryssland oväntat stöd från en rad länder och EU splittrades i frågan när länder som Polen, Grekland, Cypern, Malta, Lettland och Estland valde att stödja Ryssland.

Enligt källor var detta en kupp iscensatt av Ryssland som redan innan hade gjort upp med ett antal länder. Orsaken till förslaget har enligt dessa källor egentligen inget med NOx att göra, utan ska ses som en reaktion från dessa länder på hur svavelfrågan har hanterats i internationella forum.

Den nordamerikanska kusten har redan ett ECA för NOx som skall gälla från 2016 och USA har gått i taket efter beslutet i MEPC. Det gör att ingen riktigt kan överblicka konsekvenserna. För att förändringen skall träda i kraft krävs dock en omröstning vid MEPC-mötet nästa år.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]