Nytt norskt NOx-avtal tlll 2017

Den norska regeringen har skrivit ett nytt miljöavtal med företrädare för norsk industri om bekämpning av NOx-utsläpp. – Det är glädjande att avtalet vidareförs, avtalet har fram tills nu inneburit att fler miljövänliga lösningar kommit ut på marknaden, säger Hanna Lee Behrens, miljödirektör i Norges Rederiforbund.I avtalet som sträcker sig fram till 2017 ska NOx-utsläppen reduceras med 16.000 ton, detta kommer i tillägg till de utsläppningsminskningar om 19.000 ton som undertecknades 2008. Parterna har sedan tidigare upprättat en NOx-fond med NOK 1,8 miljarder, pengarna har gått till över 500 miljöprojekt med en förväntad samlad reduktion av NOx-utsläpp på 20.000 ton. Cirka 650 utsläppsreduceringsprojekt ingår i miljöavtalet för perioden 2011–2017.98 procent av pengarna som kommer in till NOx-fonden går tillbaka till industrin för reducering av miljöskadliga utsläpp.