Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Container | Fartygsutrustning | Passagerarsjöfart

MEPC-beslut får både ris och ros

IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön, MEPC, genomförde nyligen sitt 65:e möte. Enligt Transportstyrelsen innebar mötet både med- och motgångar för Sveriges del. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]gar för Sveriges del. 

Mest glädjande för svensk del var enligt Transportstyrelsen de framgångar som uppnåddes inom det som kallas EEDI (Energi Effektivitets Design Index). Det svenska förslaget om att inkludera energieffektivisering för roro-lastfartyg (andra än roro-biltransportfartyg) och roro-pax i Annex VI av MARPOL fick stort stöd. Sverige har drivit frågan i flera år och arbetat fram en anpassad beräkningsmetod för dessa fartyg. Beslutet kommer nu att cirkuleras för att slutligt antas på nästa miljökommittémöte som hålls i mars 2014. Bestämmelserna kommer att tillämpas på nya fartyg kontrakterade efter det datum då resolutionen träder i kraft. 

Klart med tekniksamarbete

En annan stor framgång för svensk del var att MEPC (Marine Environment Protection Committee) kunde enas om en resolution om tekniksamarbete och tekniköverföring mellan stater som nått olika utveckligsstadium. Frågan har dominerat MEPC:s agenda sedan 2011 när reglerna om energieffektivisering antogs, och konsekvensen av att man inte kunnat enas om resolutionstext har varit att MEPC tvingats bordlägga alla diskussioner om andra frågor än resolutionen, däribland det fortsatta arbetet med att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser. 

Uppskjuten ballastvattenkonvention

Däremot påpekar Transportstyrelsen att MEPC:s beslut om att skjuta upp tillämpningen av barlastvattenkonventionen var en besvikelse för svensk del. Beslutet innebär att man frångår de tidigare beslutade datumen i konventionen för när fartyg ska ha installerad reningsutrustning ombord. Istället knyter man kravet till ikraftträdandet av konventionen, som i dagsläget inte går att förutse. Sverige anser att man genom beslutet tar bort incitamentet för att installera utrustningen innan konventionen är ratificerad fullt ut.

Ett annat mindre lyckat beslut enligt Transportstyrelsen var att MEPC beslutade att skjuta tillämpningen av NOx-utsläppskraven i det så kallade ”Tier III” med fem år. Beslutet påverkar det arbetet som pågår inom HELCOM om att ansöka om att Östersjön ska utses till NOx-kontrollområde. 

Nej till svavelkrediter 

Slutligen diskuterade också kommittén möjligheten att uppfylla svavelreglerna i MARPOL genom ett handelssystem för svavelkrediter mellan fartyg. Sverige hade önskat en grundlig diskussion av frågan för att belysa alternativa lösningar för att uppfylla regelverket. Majoriteten av staterna ansåg däremot att ett handelssystem med svavelkrediter inte kan avses vara en så kallad ekvivalens enligt MARPOL. 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]