Fotograf: IMO

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

IMO styr vidare mot miljömålen

På MEPC 74 togs inga stora kliv men flera steg i den långa processen för att minska sjöfartens miljöpåverkan.

Under förra veckan höll Marine Environment Protection Committee (MEPC) sin 74:e session i IMO:s högkvarter i London. Mötets agenda utgjordes av åtgärder för att nå de mål om minskning av sjöfartens miljöpåverkan som IMO beslutade i april förra året. Punkterna på mötet inkluderade bland annat de sista stegen inför implementeringen av ”the sulphur cap”, fartbegränsning för fartyg, skärpta EEDI-mål för flera fartygstyper och regler för skrubberavfall.

Inga fartbegränsningar

Mötet antog skärpning av kraven på energieffektivitet för sju fartygstyper i the Energy Efficiency Design Index (EEDI). Skärpningarna berör bland annat containerfartyg, general cargo och LPG/LNG-tankers.

Förslag om obligatorisk fartbegränsning för fartyg har lagts av Frankrike och Grekland som en kortsiktig metod för att sänka utsläppen av växthusgaser (GHG). Diskussionen på MEPC 74 resulterade inte i något mer definitivt än att frågan kommer att behandlas vidare av MEPC:s GHG-arbetsgrupp. Beslut om eventuella regler på området blir aktuellt tidigast på MEPC-sessionen om ett år.

Skrubberavfall ska regleras

EU har lagt ett förslag om harmoniserade regler för hantering av avfall från skrubberanläggningar. Delegaterna på MEPC 74 beslöt att föra frågan vidare till behandling i den tekniska underkommittén Pollution Prevention and Response (PPR). Beslut väntas först 2021.

Detaljerade riktlinjer antogs för implementering av den nya svavelbegränsningen för fartygsbränsle, som innebär att maxgränsen för svavelhalten i fartygsbränsle sänks den 1 januari 2020 från 3,5 procent till 0,5 procent. Internationella organisationen för bunkerindustrin, IBIA, är med viss reservation nöjda med riktlinjerna som antogs:

”IBIA är nöjda med att riktlinjerna nu är klara, vilket ger tydligare information till alla aktörer. Vi kämpade för acceptabla och förnuftiga resultat och även om vi skulle önskat att vissa saker hade gått annorlunda fann vi i de flesta fall fungerande kompromisser”, skriver organisationen på sin hemsida. 

Frustration

Flera miljöorganisationer visar frustration i sina kommentarer om MEPC 74. Clean Arctic Alliance lade inför MEPC-mötet förslag om att IMO:s medlemmar måste prioritera en snabb minskning av effekterna av utsläppen från fartyg som går på tjockolja i Arktis, men förslaget fick inte tillräckligt stöd.

– Det är verkligen beklagligt att medlemsstaterna inte tog tillfället i akt att fatta preliminära beslut den här veckan som inkluderar att sjöfart i Arktis borde byta HFO mot lättare bränslen, säger Dr Sian Prior, rådgivare i Clean Arctic Alliance.

Bill Hemmings, direktör för sjö- och luftfart på europeiska miljöorganisationen Transport & Environment, skräder inte orden i sin sammanfattning av MEPC-mötet:

– Om det är i den här takten IMO:s GHG-strategi ska implementeras kommer vissa av delegaterna som återvänder hem från framtida förhandlingsmöten inte att ha ett hemland att landa på.

ICS positiva

Positivare toner kommer dock från redarhåll. International Chamber of Shipping (ICS) skriver i ett uttalande att de efter de viktiga besluten som togs på MEPC 74 är fortsatt övertygade om att sjöfarten kommer att minska sitt CO2-avtryck med minst 40 procent till 2030, jämfört med 2008 års utsläppsnivå, i linje med IMO:s mål om minskning av GHG-utsläppen. Tvärtemot Hemmings säger ICS generalsekreterare Guy Platten:

– Om detta solida IMO-momentum fortsätter är industrin på rak väg att nå 2030-målet. Industrins framsteg hittills kommer att klarna när nästa IMO Greenhouse Gas Study är utförd. Förhoppningsvis bekräftar den att sjöfartens totala utsläpp nådde sin topp 2008.

För den som vill läsa mer om MEPC 74 finns en ingående sammanfattning att ladda ned hos Lloyd’s Register.