Fotograf: Svenska Skeppshypotek

Kategori: Ekonomi

Rekordhög nyutlåning

Svenska Skeppshypotek noterar en ökad efterfrågan på finansiering under 2015 på grund av hög aktivitet på marknaden, i kombination med minskat utbud av bankfinansiering.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]bud av bankfinansiering.

I sin översikt för år 2015 uppger Svenska Skeppshypoteks vd Lars Johanson att nyutlåningen uppgick till 2,6 miljarder miljoner vilket är den högsta volymen sedan starten 1929. Även krediter beviljade för utbetalning under 2016 och därefter steg till cirka 2,1 miljarder kronor.

Stärker rederinäringen

Enligt Lars Johanson bekräftar ökningen av utlåningsvolymen att Svenska Skeppshypotek stärker rederinäringen i ett läge då utbudet av lånekapital minskar.

Svenska Skeppshypotek har under 2015 utbetalat lån på 2,6 miljarder kronor jämfört med 469 miljoner kronor året innan. Under samma period har lån på 605 miljoner kronor återbetalats i förtid.

Totalbeloppet av utestående lånefordringar utgjorde vid årets slut närmare 6,9 miljarder kronor (5,3 miljarder 2014) i balansdagens kurser och 6,3 miljarder kronor (4,8 miljarder) i anskaffningskurser. Vid årets slut uppgick de lån som beviljats men ännu inte utbetalats till nästan 2,1 miljarder kronor (1,2 miljarder).

Reservering för kreditförlust

Räntenettot uppgick till 99 miljoner kronor (93 miljoner). Förändringen beror främst på förbättrad avkastning på lånestocken. Resultatet före kreditförluster uppgick till 80 miljoner kronor (73 miljoner), vilket Lars Johanson anser som ett bra utfall med tanke på att avkastningen på likviditetsreserven fallit i samband med att tidigare placeringar löpt ut.

Efter avsättning för kreditförluster med 25 miljoner kronor blev resultatet 55 miljoner kronor (73 miljoner).

– Kreditrisken i våra engagemang och belåningsgraden på pantsatta fartyg fortsatte att förbättras under året, mycket på grund av en förbättrad underliggande marknad för de segment där våra kunder verkar. Trots en förbättrad kreditrisk i låneportföljen bedömer vi ändå att ett reserveringsbehov på 25 miljoner kronor för enstaka engagemang föreligger, skriver Lars Johanson i sin kommentar.

Medger tredubbling

Lars Johanson uppger också att en till största del matchad upplåning i förhållande till utlåningen och mycket god likviditet innebär att Svenska Skeppshypotek med god marginal klarar de krav som ställs på banker och kreditinstitut.

– Teoretisk utlåningskapacitet medger en tredubbling av utlåningsvolymen, skriver han.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]