Fotograf: Svenska Skeppshypotek

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer

Dämpad efterfrågan på fartygslån under 2020

Coronapandemin har dämpat efterfrågan på nya fartygslån. Det konstaterar Svenska Skeppshypotek i sin årsredovisning.
2020 har dominerats av coronapandemin, och det gäller även Svenska Skeppshypoteks utlåningsverksamhet. Under året har man i mindre omfattning än normalt medverkat till finansiering vid inköp av fartyg eller vid omfinansiering av fartyg, konstaterar Lars Johanson, vd för Skeppshypotek, i sin kommentar i årsredovisningen som publicerades under tisdagen. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]erkat till finansiering vid inköp av fartyg eller vid omfinansiering av fartyg, konstaterar Lars Johanson, vd för Skeppshypotek, i sin kommentar i årsredovisningen som publicerades under tisdagen. 

Svenska Skeppshypotek har under 2020 betalat ut lån på 169 miljoner kronor, jämfört med 1.522 miljoner kronor föregående år.

Vid årets slut uppgick beviljade men ännu inte utbetalade lån till drygt 1,7 miljarder kronor. Utestående lån till rederier vid utgången av året uppgick till 6,9 miljarder kronor. 

Antalet belånade fartyg är fortsatt drygt 100, det högsta antalet på många år.

– Detta visar på Svenska Skeppshypoteks betydelse för näringens möjlighet att investera i nytt tonnage då andra finansiärer fortsatt erbjuder ett mycket begränsat utbud av lån. För mindre rederier på svensk marknad saknas i de flesta fall alternativa finansieringsmöjligheter, skriver Lars Johanson i sin kommentar.

Men trots lägre utlåningsvolym blev förra året ett av de finansiellt bästa i Svenska Skeppshypoteks historia, konstaterar Lars Johanson. 

Räntenettot på 131 miljoner kronor blev lägre än föregående år men ändå näst högst historiskt. Skeppshypoteks resultat minskade något och stannade på drygt 109 miljoner kronor före omvärdering av pensionsåtaganden, en minskning med 9 miljoner jämfört med 2019. Totalresultat landar på 104 miljoner kronor, jämfört med 113 miljoner kronor året innan.

– Det får anses som tillfredsställande med tanke på omständigheterna för 2020. Svenska Skeppshypotek har starka finansiella nyckeltal. Reservfonden har ökat till 2.371 miljoner kronor, total kapitalrelation uppgick vid utgången av året till 28,5 procent. Det innebär utlåningskapacitet för att både upprätthålla och öka aktivitetsnivån, skriver Lars Johanson.

Det finns enligt honom ett löpande behov av att förnya handelsflottan för att möta krav på begränsad fartygsålder samt mer hållbara och miljövänliga transporter, men osäkerhet kring framtida teknik och alternativa bränslen ger en avvaktande inställning till nybeställningar.

– Tillgång till finansiering är avgörande inte bara för miljöinvesteringar inom sjöfarten utan även för samhället i stort att uppnå en bättre fungerande infrastruktur, en fungerande exportindustri samt en god beredskap, skriver Lars Johanson.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]