Fotograf: Rolf P Nilsson

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer

Kassa med möjligheter

En stark kassa ger Skeppshypotek möjligheter att växa om regeringen menar allvar med miljöstöd. Årsresultatet 83 år efter grundandet är inte helt klart men 2012 slog Skeppshypotek åtminstone ett rekord.

– Vi har aldrig haft ett större räntenetto än förra året, säger Lars Johanson, vd för Skeppshypotek som i dag är den enda kvarvarande av staten helägda hypotekskassorna. 

Resultatmässigt var 2012 också ett bra år. I niomånadersrapporten räknar man med en vinst på runt 75 miljoner kronor för helåret vilket kan jämföras med 57 miljoner året innan.

Föryngra flottan

Svenska Skeppshypotek grundades av staten 1929 som Svenska Skeppshypotekskassan med det uttalade uppdraget att bidra till en föryngring av den svenska handelsflottan genom att underlätta finansieringen.

Skeppshypotek vill expandera och det finns rejält med utrymme för det. Enligt regelverket kan man låna ut 12,5 gånger det egna kapitalet vilket blir en bit över 20 miljarder kronor. I dag uppgår låneportföljen till runt fem miljarder.

– Det finns tankar om att vi bland annat skall kunna gå in och medverka till finansieringen av miljöförbättrande åtgärder i fartygen, men vi avvaktar ett skarpt förslag från regeringen, säger Lars Johanson.

Bankerna backar

Ett problem i det sammanhanget är att fartygsvärdena har sjunkit så kraftigt i den hårt pressade marknaden att det i många fall inte finns någon säkerhet kvar för nya lån.

Att en del internationella affärsbanker som varit djupt engagerade inom sjöfarten nu drar sig ur fartygsfinansiering för att slicka såren öppnar kanske också nya möjligheter för Skeppshypotek, något som dess nye ordförande sedan halvårsskiftet förra året Michael Zell ser som en positiv utmaning.

– Det är upp till oss själva väldigt mycket, vi är ju en viktig del i kretsen kring sjöfarten. Fartygsfinansiering är vår huvuduppgift, vi är långsiktigt engagerade på ett annat sätt än vad kanske bankerna är och vars aptit kan variera en del, jag ser möjligheter att bli större och jag ser inget i mitt uppdrag som hindrar att vi tar ett par kliv framåt, säger Michael Zell.

Goda utsikter

Skeppshypoteks nye ordförande har en gedigen bank- och finansbakgrund, framförallt inom Handelsbanken. Michael Zell har haft styrande uppdrag i ett stort antal bolag inom koncernen som till exempel vd för SPP och Handelsbanken Liv, Handelsbanken Finans, Stadshypotek samt som vice vd och chef för Handelsbanken Västra Sverige med placering i Göteborg.

De sista fyra åren innan pensioneringen var han också chef för bankens verksamhet i Kina och Sydostasien med stationering i Hongkong. Där har han bland allt annat kunnat följa den exempellösa utvecklingen i den kinesiska skeppsbyggnadsindustrin.

Men han har också erfarenhet av såväl sjöfart som hav. Han är reservofficer i flottan med örlogskapten på gradbeteckningarna och en av hans första anställningar var som kreditexpert för sjöfart och varvsindustri på Rederi AB Nordstjernan, Johnson-koncernen.

Om framtiden menar Skeppshypoteks nye ordförande att han inte kunde ha kommit in i ett bättre läge.

– Vi är på väg att bottna ur, ge utvecklingen 6 till 12 månader till och det finns ingen bransch jag hellre skulle vilja vara i, säger Michael Zell.