Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Fartygsutrustning | Försäkring | Haveri

Partiklar i bunkeroljan kostar stora pengar

Enskilda försäkringskrav för kraftigt slitage på fartygsmaskiner på grund av katalytiska föroreningar uppgår ofta till över  USD en miljon och utan några tecken på att problemen åtgärdas vid källan är det rederiernas ansvar att minska mängden försäkringskrav.

Det sade Paul Hill från Braemar vid en konferens i London anordnad av International Union of Marine Insurance, IUMI.

Katalytiska föroreningar är partiklar som finns kvar i marint bränsle efter raffineringen. Dessa kan sedan bli kvar i maskineriet och orsaka hårt slitage på maskindelar.

Ökad efterfrågan på lågsvavlig olja som kan innehålla mer partiklar kommer sannolikt att innebära ökade försäkringskrav enligt Hill.

Ett problem är att motortillverkarna har en lägre partikelgräns för den olja man får använda i deras motorer än ISO-standarden. Raffinaderierna vill ogärna ta kostnaden för att nå den lägre gränsen och förutsätter att det finns fungerande reningsutrustning ombord.

I många fall är det inte lätt för rederiet och teknikerna ombord att veta vilken kvalitet oljan har. Samtidigt menar Hill att underhållet av bränslesystemen ombord blivit sämre.

Dessutom finns det är tendens där varven installerar separatorer som bara når upp till minimal kapacitet för att spara pengar.

Hill föreslår att all bunkerolja som tas ombord alltid skall behandlas som om den innehåller katalytiska föroreningar och att man bör överväga att installera analysutrustning ombord.