Kategori: Forskning | Miljö

Sjöfarten kan släppa ut farliga partiklar

Femtio procent av nanopartiklarna i luften runt Östersjön kan komma från sjöfarten, visar ny forskning.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] kan komma från sjöfarten, visar ny forskning.

– Vi har forskat på nanopartiklar, partiklar som vi människor andas in och som kan orsaka sjudomar och till och med ligga bakom dödsfall, säger Adam Kristensson, docent på Lunds universitet.

Nanopartiklarna finns i all luft som vi andas. Och de har alltid funnits där, i varierande halter. Dels finns partiklarna naturligt i våra hav. Men vi människor genererar också partiklar på olika sätt – till exempel från bilar, industrier, vedeldning eller sjöfart.

Kan orsaka cancer

När vi människor andas in partiklar kan de fastna inne i lungan och orsaka lungsjukdomar och cancer. Men de allra minsta nanopartiklarna kan till och med tränga sig in i blodomloppet, och orsaka bland annat stroke.

Just sjöfarten verkar stå för en förhållandevis väldigt stor del av alla partikelutsläpp runt Östersjöns kuster, visar forskningen som Adam Kristensson och hans kollegor genomfört. I närheten av större städer är förhållandena dock annorlunda – där är det främst bilar och lastbilar som står för de största utsläppen av nanopartiklar.

Följer västliga och nordliga vindar

Forskarna har under ett drygt års tid mätt partikelhalter i främst västliga eller nordliga vindar som färdats från en mätstation i Söderåsen i södra Sverige, eller från en mätstation i Finland tills vindarna slutligen når en station i Litauen.

– På den vägen plockar vindarna upp stora mängder partiklar från fartygen som färdas över Östersjön och vi ser betydande skillnader på halten nanopartiklar i luften i Sverige och Finland kontra de i Litauen, säger Adam Kristensson.

Annorlunda tillvägagångssätt

Sättet som Adam Kristensson och hans kollegor har genomfört studien på är unikt.

– Tidigare har det bara gjorts studier på tyngre partiklar. Men de mindre nanopartiklarna har vi inte haft så bra kunskap kring tidigare. Men nu vi mäter dem och dessutom med en ny metod och vi har över ett års mätdata insamlad.

Det som mätningarna visar är att sjöfartens avgaspartiklar innehåller främst sot, olika typer av organiska material och sulfat.

– Och ungefär hälften av nano­partiklarna i luften kring Östersjön verkar komma från sjöfarten, säger Adam Kristensson.

SECA kan påverka

Mätdatan i den aktuella studien samlades in innan SECA-direktivet infördes i stora delar av norra Europas farvatten. Direktivet reglerar dock inte partikelhalter, utan sätter en gräns för hur mycket svavel fartygen får släppa ut. Men Adam Kristensson tror ändå att det finns en viss chans att även mängden nanopartiklar kan minska i samband med att svaveldirektivet implementerats.

– Det beror mycket på vilken teknik man väljer att minska svavlet med. Om man till exempel väljer renare dieselbränslen finns det en del studier som indikerar på att även de farligaste nanopartiklarna minskar.

Krävs mer forskning

Men mer forskning måste till. Något som de redan satt igång med.

– Till exempel genomförde vi förra året, på hösten, mätningar av partikelhalter i Göteborgs hamn. Och i år ska vi göra samma sak igen.

När den mätdatan bearbetats hoppas forskarna kunna se om, och i så fall hur mycket, svaveldirektivet även har påverkat nanopartikelhalten i luften.

Föreningen Svensk Sjöfart är starkt kritiska till studien, läs deras kommentar här.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Ännu en dåligt utförd studie vars syfte endast är finansiera ytterligare studier. Och för det ska sjöfarten få lida! Bedrövligt!!

  • Anonymous

   Hur vet du att studien är dåligt utförd? Vet du nått som inte vi andra läsare fått veta?

 • Kent Salo

  Dåligt utförd studie, vad grundar du det på? Har du läst den? Känner du de inblandade forskarna?

 • Anonymous

  ”Kan” komma från sjöfarten….. ”Kan” komma från Industrier, Trafik,Vedeldning …. ”Kan ” påverka lungsjukdomar och ”Kan” påverka cancer… många osäkerhetsfaktorer eller frågetecken elller …????

 • Anonymous

  Metanol skapar inga partiklar
  Go Stena!

 • Giovanni Piacentini

  Giovanni
  Det är oundvikligt att diesel driften på fartygen bidrar till nedsmutsning i luften.
  Man har under 90 talet utvecklat stora lågvarvsmotorer med mindre utsläpp hos MAN Burmeister & Wain, samt hos Wärtsilä (ex Sulzer) som började levereras till fartyg kring sekelskiftet och även medelvarvs diesel har blivit effektivare, men utvecklingen är dyr och går långsamt, för dessa stora dieselmotorer. Möjligen kommer LNG drift att användas mer, om man bemästrar säkerheten.
  Utveckling för utsläppen från bilar har gått snabbare och kommer att minska med den elektriska driften men förutsättningar till havs är annorlunda.

 • Juha Kytölä

  Bakgrunden och argumentationen gällande SECA direktivet i EU var baserad just på reducering av partiklar. Både renare bräslen reducerar partikelutsläpp och användning av scrubbers reducerar det (60% och mera).

 • Peter Zoné

  hänvisar till kommentarer från 2 st anonyma personer för 6 dar sedan, tycker man kan fråga sig hur kunde Lunds universitet släppa genom denna rapport baserade på så pass gammal grunddata ( uppgifter från 2009-2010). Vilka kvalitetskrav har Lunds universitet egentligen?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]