Omorganisation av stuveriverksamhet i Gävle

Gävle Sjöfarts AB och Fraktcentralen i Gästrikland AB har skrivit ett intentionsavtal om bildandet av ett nytt 50/50-ägt bolag för lastning/lossning och övrig godshantering i hamnen. Samtidigt har MBL-förhandlingar inletts och ett 20-tal anställda i stuveriet har varslats. Övrig personal kommer att erbjudas arbete i det nya bolaget. Stuveriet har i dag cirka 110 anställda och hade 2005 en omsättning på 88 miljoner kronor. Fraktcentralen har cirka 100 åkare som delägare, sysselsätter 450 personer och har en omsättning på cirka 400 miljoner kronor.