VTS samlas i Södertälje och lotsbeställning i Gävle

Sjöfartsverket har beslutat om en ny nationell trafikinformationscentral i Södertälje från 2011. Därmed stängs VTS-centralerna i Göteborg och Luleå. Däremot blir Sound VTS, som drivs tillsammans med danska Farvandsvaesenet, kvar.Lotsbeställningscentralen för Norrland kommer att placeras i Gävle. Från och med i början på 2010 kommer lotsbeställningen gå via Gävle där man fördelar lots till varje uppdrag. Sjöfartsverket har cirka 215 lotsar anställda och för 2007 utfördes 40.217 lotsningar inom svenskt territorialvatten.