Unifeeder till Gävle

Unifeeder ska börja trafikera Gävle Containerterminal, GCT, i sitt logistiknät. Unifeeder trafikerar stora nordeuropeiska hamnar som Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven och Antwerpen.– Det här är oerhört positivt, och ännu en tydlig indikation på GCT:s status och betydelse. Vi är idag ostkustens största containerhamn och i och med denna efterlängtade förbindelse med Rotterdam förbättras våra förutsättningar ytterligare, säger GCT:s marknadschef Håkan Bergström.Unifeeder kommer att trafikera Gävle med veckoanlöp, första anlöpet sker i augusti. Avtalet med Unifeeder kommer att öka in- och utskeppningen via Gävle. Under årets första sex månader minskade de hanterade volymerna i Gävle med fyra procent.