Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Trög start för Göteborgs Hamn

Samtidigt som råoljeimporten via Göteborgs Hamn ökade under årets första kvartal, så minskade såväl roro-trafiken, antalet skeppade containrar som antalet hanterade bilar. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]talet hanterade bilar. 

5,5 miljoner ton råolja och andra energiprodukter hanterades i Göteborgs Hamn under årets första tre månader, vilket är en ökning med fem procent jämfört med förra året. 

– Ökningen beror främst på att raffinaderierna i hamnens närhet tagit in stora mängder råolja från Nordsjön under årets första månader, men även på en ökad export av diesel, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande. 

Den totala mängden gods som importerades och exporterades under perioden uppgick till 10,4 miljoner – vilket är exakt lika mycket som hanterades samma period förra året. 

Färre antal skeppade containrar 

Antalet skeppade containrar under årets första kvartal minskade dock med två procent jämfört med första kvartalet 2012. Enligt Göteborgs Hamn är minskningen inte ett tecken på konjunkturavmattning utan beror främst på att bananbåten slutat att anlöpa hamnen.

– Om man räknar bort bananflödet så ligger vi på plus minus noll jämfört med första kvartalet förra året. Stabila flöden, men vi ser i nuläget ingen vändning i konjunkturen, säger Magnus Kårestedt.

Totalt skeppades 229 000 TEU under första kvartalet 2013. 

Kraftigt minskad bilhantering 

När det gäller roro-trafiken minskade den med fem procent under första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period förra året, men ännu värre var det med bilhanteringen: totalt minskade den med hela 24 procent mellan de två perioderna. 

Minskningen gäller både bilfrakter inom Europa och till andra världsdelar.

– Bilar är det godsslag i hamnen som fluktuerar mest över tid. Minskningen första kvartalet beror sannolikt på flera olika faktorer, till exempel minskad nybilsförsäljning i Sverige samt minskad export, säger Magnus Kårestedt.

Något mer positiva siffror kunde Stena Lines färjor till Kiel och Fredrikshamn visa upp: under årets första tre månader reste 258.000 passagerare med dessa färjor, vilket var en ökning med sju procent jämfört med första kvartalet förra året. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]