Fotograf: Föreningen Svensk Sjöfart

Kategori: Regelverk | Politik

Trög start för tonnageskatten?

Föreningen Svensk Sjöfart ser långsiktigt på tonnageskatten och oroas inte över att det i nuläget bara är ett rederi som har ansökt om att gå in i det nya systemet.

Så här långt har det inte varit någon större anhopning av rederier som velat ansluta sig till tonnageskattesystemet – endast ett rederi har hittills ansökt hos Skatteverket om att få tillämpa den nya skatten.

Det är dock inget som oroar ledningen för Föreningen Svensk Sjöfart.

Tio års perspektiv

– Nej, oroar är fel ord. Det är klart att vi gärna sett att det varit fler rederier som ansökt, men å andra sidan är detta ett långsiktigt projekt och inget som nödvändigtvis ska vara attraktivt på fem-sex månaders sikt; snarare är det minst tio års perspektiv på detta. Därför gäller det att ha tålamod och se det på längre sikt, säger Rikard Engström, vice vd för Svensk Sjöfart med ansvar för näringspolitik, och utvecklar sitt resonemang:

– Sedan tror jag också att tonnageskatten kommer att vara mer attraktiv när det kommer nya fartyg in i systemet. Att man skulle ta befintliga fartyg och lämna ett annat lands tonnageskattesystem för att istället gå in i det svenska systemet kanske inte passar för så värst många rederier. 

Sekretess råder

Exakt vilket rederi det är som har ansökt om att gå in det nya tonnageskattesystemet, som trädde i kraft i oktober förra året och i praktiken blev tillgängligt från och med årsskiftet, är inte känt. Enligt Skatteverket är det sedvanlig sekretess som råder kring sådana här ärenden, och inte heller Rikard Engström känner till vilket rederi det rör sig om.

Ingen omedelbar revolution

Enligt Rikard Engström är det dock flera rederier som just nu utvärderar om de ska gå in i systemet.

– När allt kommer omkring tycker jag nog att det hela ser lovande ut. Men om man tror att det ska leda till en revolution redan inom ett år eller så tror man nog fel.

En längre intervju med Rikard Engström om tonnageskatten kommer i januarinumret av Sjöfartstidningen.