Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Färre containrar i Göteborgs Hamn

Container-, roro- och biltrafiken minskade i Göteborgs Hamn under första kvartalet 2015. Men energiprodukterna ökade.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nergiprodukterna ökade.

Göteborgs Hamn hanterar ungefär 60 procent av Sveriges sjöburna containertrafik. Men under perioden januari-mars 2015 hanterades 205.000 teu i hamnen – en minskning med fem procent jämfört med samma period 2014.

– Den förväntade ökningen när valutan nu är svag har ännu inte visat sig i volymerna. Även terminalens omfattande ombyggnadsprogram har gett avtryck i siffrorna, säger Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Ökad järnvägstrafik

Glädjande för hamnen är dock att, trots en minskning av det totala antalet containrar, fraktas en större andel via järnväg. 106.000 teu har hittills i år kommit via järnväg till hamnen – en ökning med två procent.

– Allt mer gods fraktas till hamnen. APM Terminals nya järnvägsterminal för 750 meter långa tåg, dubbelspår på Hamnbanan och försök att köra längre tåg är satsningar som kommer att öka kapaciteten ytterligare, säger Magnus Kårestedt.

Färre roroenheter och bilar

Roro- och biltrafiken i Göteborgs hamn minskade också jämfört med första kvartalet 2014. Antalet hanterade roroenheter var 130.000, en minskning med sju procent. Antalet hanterade bilar var 41.000, en minskning med fyra procent.

Enligt Göteborgs Hamn är den minskade rorotrafiken en direkt konsekvens av ett par tappade linjer till Finland och England.

Även passagerartrafiken minskade något – från 276.000 passagerare första kvartalet 2014 till 267.000 hittills i år – en minskning med tre procent.

Bara ökning bland energiprodukter

Det enda godset som ökat under 2015 års första tre månader är energiprodukter. Göteborgs Hamn hanterar cirka 50 procent av Sveriges råolja. Och mellan januari och mars i år hanterades 4,7 miljoner ton råolja, bensin och diesel. En ökning med sex procent jämfört med samma period i fjol.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]