Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Ökad godshantering i svenska hamnar

Den totala godshanteringen i de svenska hamnarna ökar sakta men säkert. Under det fjärde kvartalet 2014 var till exempel mängden flytande bulkgods den högsta på över två år.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]bulkgods den högsta på över två år.

Färska siffror från myndigheten Trafikanalys visar att den totala godshanteringen – såväl inrikes som utrikes trafik – i de svenska hamnarna under det fjärde kvartalet 2014 uppgick till 42,9 miljoner ton, vilket är en ökning med nästan åtta procent jämfört med motsvarande kvartal 2013.

Genomgripande ökning

Ökningen slår igenom på de flesta olika lasttyperna. Lägger man ihop inrikes- och utrikestrafiken ökade såväl flytande bulk (+18,8%), torr bulk (+6,5%), containrar (+12,6%) som roroenheter (+0,3%).

Nämnas kan att det bland annat skedde en kraftig höjning i hanteringen av varugruppen ”Kol, råolja och naturgas”, där det lossades 44,6 procent mer under kvartal 4/2014 än motsvarande period 2013.

Totalt lossades 20,7 miljoner ton i utrikestrafiken, medan 16,5 miljoner ton lastades i utrikestrafiken. Beträffande den totala inrikes godshanteringen så ökade även den mellan de två kvartalen – från 5,2 miljoner ton till 5,6 miljoner ton.

Färre fartygsanlöp

Samtidigt som antalet fartygsanlöp minskade en aning mellan de två kvartalen (18.886 jämfört med 18.912) ökade den sammanlagda bruttodräktigheten något (279 miljoner bruttoton mot 274 miljoner bruttoton).

När det gäller antalet passagerare som passerade genom svenska hamnar under det fjärde kvartalet 2014 är den siffran relativt oförändrad jämfört med motsvarande period 2013. Det totala passagerarantalet uppgick under kvartal 4/2014 till 5,9 miljoner passagerare – därav 5,4 miljoner i utrikestrafiken och en dryg halv miljon i inrikestrafiken.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]