Antalet passagerare i svenska hamnar rasade med över 70 procent under årets andra kvartal.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Paxras i svenska hamnar under andra kvartalet

Antalet passagerare i svenska hamnar minskade med hela 74 procent under årets andra kvartal. Godsvolymerna minskade bara med en procent enligt ny statistik från Trafikanalys.

Under andra kvartalet var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 2,2 miljoner, vilket är en minskning med 74 procent jämfört med samma kvartal 2019. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Den största minskningen bland passagerarna kommer från utrikestrafiken som gick ner med 75 procent, från 7,2 miljoner passagerare andra kvartalet 2019 till 1,8 miljoner samma kvartal i år. Förklaringen till raset är pandemin och de reserestriktioner och förändrade resemönster som följde med den.

Antal passagerare som avreste eller ankom till svenska hamnar med inrikes trafik minskade med 62 procent.

Opåverkade godsvolymer

Trots den pågående pandemin var godsvolymerna i svenska hamnar relativt opåverkade jämfört med det andra kvartalet 2019. Den totala godshanteringen i svenska hamnar låg på 43 miljoner ton, vilket bara är en minskning med 1 procent jämfört med samma period föregående år enligt siffrorna från Trafikanalys

Uppåt för flytande bulk

Lastade varor minskade med 8 procent mätt i vikt medan lossade varor ökade med 5 procent. Godshanteringen med lasttypen flytande bulk ökade med 14 procent till 16 miljoner ton, medan godsvikten med övriga lasttyper minskade i olika utsträckning.

Hanterad godsmängd i utrikes trafik minskade med 1,9 procent medan godsmängden i inrikes trafik till och med ökade med 3,9 procent. 

Statistiken bygger på uppgifter från samtliga svenska hamnar om havsgående fartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver i kommersiell trafik, alltså för att lasta eller lossa gods eller för att lämna eller hämta passagerare.

Mer statistik om sjötrafiken finns på Trafikanalys webbplats.