Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Ökad godshantering i hamnarna

Ökad import av råolja och flytande gas sätter sin prägel på hamnstatistiken för årets tredje kvartal. 

Officiell statistik från Trafikanalys visar att den totala godshanteringen i Sveriges hamnar uppgick till 41,9 miljoner ton under det tredje kvartalet 2014, vilket innebär en ökning med sju procent jämfört med motsvarande kvartal 2013.

Trots att de två första kvartalen 2014 varit något svagare än motsvarande kvartal 2013 har den sammanlagda godsvolymen för de tre första kvartalen 2014 ökat med 1,6 procent jämfört med motsvarande period 2013.

Gas och råolja

Det är både inom inrikes- och utrikestrafiken som volymerna ökar. Speciellt har volymerna av lossad flytande gas och råolja gått up, där är ökningen 36 procent. Trafikanalys uppger att det flytande bulkgodset nu ligger på jämförbar nivå med det tredje kvartalet 2012.

­– Det är första gången vi ser en tydlig ökning i hamnarnas godshantering sedan 2011. Förändringen kan vara en effekt av de låga oljepriserna, kommenterar Fredrik Söderbaum, statistiker på Trafikanalys.

Färre passagerare i somras

Den totala passagerartrafiken i svenska hamnar har minskat med en procent under det tredje kvartalet 2014 på grund av något mindre volymer i utrikestrafiken under sommaren. Passagerartrafiken inrikes har däremot ökat med 2,5 procent under samma kvartal.

Det totala antalet passagerare, både inrikes och utrikes, i svenska hamnar uppgick till 10,3 miljoner under det tredje kvartalet 2014. Tack vare ett starkare andra kvartal 2014 är det totala antalet passagerare under årets nio första månader ändå marginellt högre än under de första nio månaderna 2013.