Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Politik

Allt färre ombordanställda – men ökad andel svenskar

Det är inte bara den svenskregistrerade flottan som minskar år för år. Mellan åren 2010 och 2014 har det genomsnittliga antalet ombordanställda per dag minskat med 24 procent.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] minskat med 24 procent.

Färska siffror från Trafikanalys visar nu tydligt att minskningen av antalet svenskregistrerade handelsfartyg, som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat om, föga förvånande spiller över på antalet ombordanställda.

Anställda per dag 

Trafikanalys har tittat dels på antalet utförda sjödagar (där en sjödag är en dag när fartyget är i drift och sjömannen är i tjänst ombord), dels på det genomsnittliga antalet ombordanställda per dag. Man har också delat upp det hela i olika yrkeskategorier, män/kvinnor samt svenska respektive utländska medborgare.

I likhet med fartygsstatistiken har Trafikanalys även här genomgående tittat enbart på handelsfartyg på över 100 brutto, och det ska också påpekas att begreppet ”handelsfartyg” omfattar både lastfartyg (tank-, torrlas- och bulkfartyg) och passagerarfartyg. Dock ingår inte så kallade statsfartyg (däribland statsisbrytare) i undersökningen.   

”Fullt rimlig nedgång”

Nämnas bör först att Trafikanalys därmed övergett det tidigare måttet totalt antal påmönstrade ombordanställda.

– Vi gör ju den här statistiken ihop med Transportstyrelsen, som uppgav att de hade problem med just den siffran. Det utmynnade i de här nya begreppen, som de känner sig mer bekväma med och där vi även gått tillbaka till 2010 för att kunna jämföra över tid, säger Jan Östlund, statistiker på Trafikanalys, och fortsätter:

– Med tanke på nedgången i antalet svenskregistrerade handelsfartyg ser det ju också fullt rimligt ut med nedgången i antalet ombordanställda.

En fjärdedel bort 

Tittar man då först på antalet utförda sjödagar så uppgick de förra året till 1,2 miljoner, vilket är en minskning med 8 procent från 2013 och en minskning med 24 procent från 2010.  

Går man sedan vidare och tittar på det genomsnittliga antalet ombordanställda per dag får man fram samma procentsiffror – det vill säga att det skett en minskning med 8 procent från 2013 och en minskning med 24 procent från 2010. I faktiska siffror handlar det om att det genomsnittliga antalet ombordanställda per dag förra året uppgick till 3.342, medan de 2013 uppgick till 3.651 och 2010 till 4.421. 

Ökad andel svenskar 

Om man sedan kikar närmare i detalj på statistiken och börjar med förhållandet mellan andelen svenska och utländska ombordanställda – både män och kvinnor – på svenskregistrerade handelsfartyg ser man en tämligen oväntad utveckling. Förra året uppgick antalet ombordanställda med svenskt pass i innerfickan i genomsnitt till 2.509 per dag, medan motsvarande siffra för utländska ombordanställda var 833. Det innebär alltså att svenskarna totalt sett utgjorde 75 procent av samtliga anställda.

Jämför man med föregående år ser man dock att andelen svenska ombordanställda inte har minskat i förhållande till sina utländska kollegor – snarare är förhållandet tvärtom. 2013 var nämligen 72 procent av samtliga ombordanställda svenskar, medan svenskarna år 2010 utgjorde 70 procent av alla ombordanställda. En tydlig ökning av andelen svenskar, med andra ord.

Snarlik utveckling

Delar man upp de ombordanställda i de tre grupperna befäl (befälhavare, styrmän och maskinbefäl), manskap (däcks- och maskinpersonal) samt ekonomipersonal (ekonomiföreståndare och övrig ekonomipersonal) ser fördelningen snarlik ut, där andelen svenskar ökat mest på ekonomisidan. Så här ser utvecklingen ut från åren 2010 till 2014:

Befäl
2010 var 75 procent av befälen svenskar
2014 var 75 procent av befälen svenskar

Manskap
2010 var 71 procent av manskapet svenskar
2014 var 75 procent av manskapet svenskar

Ekonomipersonal
2010 var 66 procent av ekonomipersonalen svenskar
2014 var 78 procent av ekonomipersonalen svenskar 

Följer trenden 

Fortsätter man sedan med att titta närmare på de svenska respektive utländska männen så ser man att de svenska männen totalt sett har minskat med 23 procent mellan åren 2010 och 2014, och att de förra året uppgick till 1.811 per dag. De utländska männen har å sin sida minskat med 38 procent från 2010 till 2014, och uppgick förra året till 643 per dag.

De svenska männen utgjorde förra året 54 procent av det totala antalet anställda i genomsnitt genomsnitt per dag, medan andelen utländska män var 19 procent av samtliga anställda. Året dessförinnan utgjorde de svenska männen 55 procent av det totala antalet anställda, medan motsvarande siffra för de utländska männen var 21 procent.

Ökad andel kvinnor

För kvinnornas del så har de svenska kvinnorna minskat med 6 procent mellan åren 2010 och 2014, medan de utländska kvinnorna har minskat med hela 39 procent mellan samma år. Lägger man ihop de svenska och utländska kvinnorna och tittar bara på åren 2013-2014 så skedde det då en liten ökning på 4 procent, men ser man över en längre tidsperiod – åren 2010 och 2014 – så har det totala antalet anställda kvinnor minskat med 18 procent.

När det gäller förhållandet mellan män och kvinnor utgjorde kvinnorna (både svenska och utländska) förra året 27 procent av det totala antalet anställda i genomsnitt per dag. Året dessförinnan var andelen kvinnor 23 procent, och 2010 var andelen kvinnor 24 procent. Fler kvinnor förra året än fyra år tidigare, alltså. 

Fler utländska styrmän

Tittar man slutligen lite mer på siffrorna för olika yrkeskategorier ser man hur dessa överlag följer den övergripande negativa trenden. Bland de saker som sticker ut kan nämnas att antalet utländska manliga styrmän ökade under 2014 med 3 procent (från 72 till 75 stycken), samtidigt som antalet utländska män inom kategorin övrig ekonomipersonal minskade med 37 procent (från 283 till 180 stycken).   

Parallellt med de utländska männens minskning när det gäller övrig ekonomipersonal så ökade de svenska kvinnorna i genomsnitt per dag inom samma kategori under 2014: från 474 stycken år 2013 till 541 förra året, vilket är en ökning med 14 procent.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Bogge

  Det har varit svårare att få jobb i Norge sen 2012. Kanske svaret till varför den svenska procentandelen ökat?

  • Anonymous

   Dom som redan hade stor andel utlänningar ombord var nog också mest benägna att flagga ut. Dom som vill ha svenskar är kvar. Så enkelt är det. Lastbåtarna med 50-75% TAP har lämnat och färjorna med 100% svenskar är kvar.

 • Anonymous

  Tja inget att förvåna sig över till och med statistikern kan få minus att se ut som plus. Men detta är inget nytt. Berätta om det nya! för utom att bara använda sig av benämning svensk pass. och inte EU medborgare t.ex. Grav ölen är gammal

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]