Fortsatt ökning av godshantering i hamnarna men färre passagerare

Under det första kvartalet hanterades 43 miljoner ton gods i de svenska hamnarna enligt SIKA/SCB. Det är en ökning med 2,2 miljoner ton jämfört med motsvarande period 2005. Över en femtedel av godset hanterades av Göteborgs Hamn. Utrikestrafiken svarade för 87 procent.Däremot minskade antalet färjepassagerare. Totalt reste 5,2 miljoner passagerare till och från Sverige med färjor under perioden, en minskning med sex procent jämfört med motsvarande kvartal 2005. På Gotlandstrafiken var minskningen ännu större. 145.000 passagerare innebär en minskning med 14 procent.