Fotograf: HH Ferries Group

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Mer gods över sundet

Godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör fortsätter att öka. Och planen att sätta Aurora i batteridrift före årets slut ligger fast.  

Trots att antalet personbilar minskade något under det tredje kvartalet så ledde den ökade godstrafiken till ett högre kapacitetsutnyttjande på sträckans färjor, uppger rederiet i ett pressmeddelande. 

Godset ökar

Antalet avgångar uppgick till 12.800, i likhet med tredje kvartalet 2016. Antalet lastbilar ökade med fem procent till drygt 102.600 och godsmängden ökade från förra årets 1.132.000 till 1.186.000 den aktuella perioden. 457.000 personbilar transporterades, att jämföra 473.000 under förra årets period. Även busstrafiken sjönk aningens. Totalt minskade antalet passagerare med tre procent till knappt 2,54 miljoner.

Kompenserar

– Den fortsatta ökningen av godstrafiken är ett bra exempel på hur viktig vår roll som flytande bro är för handelsutbytet i regionen. Detta är ett bevis på att våra godskunder värdesätter vår punktlighet och pålitlighet. Samtidigt har den ökade lastbilstrafiken kompenserat för den något dämpade personbils- och busstrafiken som sommaren bjöd på, säger Johan Röstin, CEO för HH Ferries AB i ett pressmeddelande. 

Batteridrift

Sedan tidigare har man också beslutat att utöka Hamlets tidtabell. Och snart kommer färjorna över sundet att få batteridrift. 

– I oktober fick vi de sista myndighetsgodkännandena för Tycho Brahes laddningsstationer. Därför seglar färjan redan nu både med batteri- och hybriddrift i väntan på att anpassningarna av laddningsprocedurerna ska bli färdiga. Planen att sätta Aurora i batteridrift före årets slut är fortsatt oförändrad. Innan nyår kommer därmed världens två största batteridrivna färjor att segla i Öresund till glädje för både våra kunder och miljön i regionen, säger Johan Röstin.