Fotograf: HH Ferries

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Godstrafiken ökar över sundet

Godstrafiken på Scandlines Helsingborg-Helsingör ökade det fjärde kvartalet 2017, medan personbilarna och antalet passagerare minskade något.

Antalet lastbilar steg under det fjärde kvartalet med knappt fem procent, jämfört med samma period 2016. Totalt transporterades 109.500 lastbilar över sundet (104.400) och godsmängden uppgick till 1.252.000 ton, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med fjärde kvartalet 2016.   

Färre passagerare

Totalt 265.000 personbilar transporterades, vilket är en minskning med två procent jämfört med 2016. Även busstrafiken minskade det fjärde kvartalet, totalt fraktades 2.600 bussar (3200). Detta ledde också till att färre passagerare reste över sundet de sista månaderna förra året; 1,44 miljoner, vilket är en minskning med cirka fyra procent jämfört med samma period 2016.  

Kapacitetsökning

Från den första december 2017 utökades Hamlets tidtabell med fem timmar per dygn. 

– Våra fraktkunder uppskattar den precision och den tillförlitlighet vi erbjuder, och de har också välkomnat den ökade flexibilitet vi erbjuder med fler dagliga avgångar. Den fortsatta ökningen av godstrafiken på vår flytande bro är goda nyheter för handeln i regionen och det kompenserade för den något lägre personbils- och busstrafiken under hösten, säger Johan Röstin, vd för HH Ferries i ett pressmeddelande.