Hamlet, en av Forseas färjor som går på linjen mellan Helsingborg och Helsingör.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik

En miljon reste över sundet under juli månad

Suget att resa med Forseas färjor mellan Helsingborg och Helsingör är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Under juli månad reste en miljon passagerare över sundet med rederiet.

Efter två tunga pandemiår är Forsea tillbaka på nivåer likt normalåret 2019. Det meddelar rederiet i ett pressmeddelande. Under juli reste totalt en miljon resenärer med rederiet.

Forsea har märkt en ökning av framförallt landgångsresenärer, vilket de menar är ett tecken på en ökad vilja för korta, spontana dagsutflykter över sundet. Under en av dagarna i juli hade rederiet 28.228 landgångsresenärer, vilket är den högsta uppmätta siffran för en enskild dag sedan juli 1996.

”Vi har lagt ner enorma resurser”

– Det känns fantastiskt att efter två år kunna se stabilitet i vår resestatistik. Vi har under de gångna pandemiåren arbetat hårt på att förbättra upplevelsen för kunder och vår verksamhet och vi har i möjligaste mån seglat efter ordinarie turlista. Vi har lagt ner enorma resurser i vårt erbjudande ombord för att kunna säkerställa en hållbar resa utifrån många perspektiv. Nu står vi här med över 1 miljon resande i juli, KRAV-märkt restaurang och ett utbud i våra butiker som resenärerna uppskattar, vilket försäljningssiffrorna också tydligt pekar på. Lägg därtill det gröna resandet med en CO2-reduktion med 26.200 ton sedan 2016. Det känns fantastiskt, säger Kristian Durhuus, vd på ForSea i pressmeddelandet.

Har fem färjor

ForSea ägs av en europeisk infrastrukturfond genom investeringsbolaget First Sentier Investors. Rederiet driver de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII där Aurora och Tycho Brahe är konverterade till batteridrift.

Under 2019 transporterade Forsea 7 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 440.000 lastbilar och 16.000 bussar, vilket motsvarar 20 procent av den totala summan fordon som passerat över Öresundsbron samt med Forseas färjor.