Fotograf: Peter Luehr

Kategori: Container | RoRo

Mer container och mindre roro för SCA

SCA Logistics genomför till hösten 2016 betydande förändringar i sitt sjöburna distributionssystem.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rna distributionssystem.

Efter 20 år av trafik på Lübeck byter SCA Logistics ut Lübeck mot Kiel som distributionspunkt för Centraleuropa. Samtidigt utökas samarbetet med Iggesund Paperboard, som nu även flyttar över sina laster på Östersjön till SCA:s roro-fartyg. Totalt kommer cirka en miljon ton per år att omsättas i den nya trafiken till och från Kiel.

Seehafen Kiel bygger ut sin befintliga magasinskapacitet i Ostuferhafen och den nya skogsproduktterminal som SCA kommer att använda ligger i direkt anslutning till kombi- och roro-terminalen inom samma hamnområde. SCA kommer därmed att avveckla all verksamhet vid sin befintliga terminal i Lübeck.

Hamnstudie

Magnus Svensson, vd för SCA Logistics, säger till Sjöfartstidningen att beslutet har gjorts efter en omfattande studie.

– Vi inledde 1995 ett stort samarbete med MoDo, som sedan blev Metsä Board och Iggesund Paperboard, och flyttade då från Hamburg till Lübeck. Vi har sedan jobbat i femårsperioder och inför varje ny femårsperiod har vi gjort en utredning för att bestämma om vi ska fortsätta eller inte. Följande femårsavtal går ut sommaren 2016 och i vår senaste utredning kom vi fram till att vi kunde hitta ett bättre alternativ. Vi har under ett år gjort en ganska stor hamnstudie där vi tittat på ett antal olika hamnar i Tysklandsområdet. Vi har också tittat på fartygssystemet. Förut köpte vi ju lastutrymme på de två roro-fartyg som Metsä Board har chartrat in och kört till Lübeck. Våra egna tre roro-fartyg har kört till London och Rotterdam.

Ökande volymer

Samtidigt ser volymbilden annorlunda ut idag än för fem år sedan.

– Volymerna har vuxit och prognosen för nästa femårsperiod visar på fortsatt tillväxt. Förutom hamnutredningen har vi också tittat på hur vi kan få volymerna att passa ihop.

Förutom trafiken med roro- och kassettfartyg opererar SCA Logistics redan idag en containerlinje. Magnus Svensson berättar att trenden under särskilt de senaste tre åren varit att andelen av containeriserad last har ökat.

– Vi har en containerfeeder som vi kör från Norrlandskusten från Umeå och Sundsvall till Rotterdam och tillbaka till St Petersburg där vi hela tiden har haft växande containervolymer. Det som har vuxit mest de senaste åren är inte översjö utan 45 fots containrar inom Europa. Där har vi sett att roro haft lite svårt att konkurrerar på vissa destinationer. Dessutom bygger Metsä Board om sitt pappersbruk i Husum som också innebär att det blir stora volymförändringar på Nordsjön. Det vi kunde se är att vi skulle behöva justera ner roro-kapaciteten och istället öka containerkapaciteten på Nordsjön.

Opererar på annat sätt

Därför reducerar SCA Logistics om ett år antalet seglingar till Nordsjön med roro-fartyg från två till en gång i veckan. Den andra avgången ersätts med en ökad containerkapacitet. Detta innebär i princip att ett av SCA:s roro-fartyg flyttas till trafiken på Kiel. Men exakt hur roro-fartygen kommer att disponeras kan inte Magnus Svensson uttala sig om i detta skede.

– Vi kommer att operera på ett annat sätt än idag och där har Kiel en fördel för att det blir en så liten deviation. Med Kiel blir det lätt att göra vissa kombinationer mellan Östersjön och Nordsjön eftersom hamnen ligger precis vid Kielkanalen. Den slutliga tidtabellen och exakt hur vi kommer att köra roro-fartygen kan jag inte säga idag. Vi har ett par olika alternativ som vi tittar på. Det som talade till Kiels fördel i det här fallet var att vi kan operera båtarna betydligt mer flexibelt mellan Nordsjön och Östersjön.

Kör allt med egna roro

Det nya upplägget innebär också att Iggesund flyttar över sina volymer på Östersjön till SCA:s roro-fartyg.

– För vår del så kommer vi att köra med våra egna tre roro-fartyg och slutar köpa lastutrymme på de roro-fartyg som Metsä Board chartrar in. Vi har haft ett samarbete och kört på Nordsjön för Iggesund, men vi har inte kört sjöfrakten till Lübeck idag. Det är nytt att vi blir leverantör till Iggesund för sjötransporterna från Iggesund till Kiel.

Fler avgångar eller större fartyg

Det är inte heller ännu beslutat på vilket sätt kapaciteten inom containertrafiken på Rotterdam kommer att byggas ut.

– Vi kommer att utöka kapaciteten på containerlinjen. Vi kör nu en gång i veckan. Som det ser ut idag så har vi alternativen att antingen gå upp i frekvens och köra två gånger i veckan eller också fortsätta att köra en gång i veckan med betydligt större fartyg, säger Magnus Svensson.

För närvarande opereras containertrafiken med två inhyrda containerfartyg, Astrorunner och Astrosprinter med kapacitet för drygt 800 TEU vardera.

Mer krankapacitet

Från och med nästa sommar kommer containervolymerna i Umeå och Sundsvall att öka med mellan 80 och 90 procent.

– I våra hamnar i Umeå och Sundsvall måste vi framför allt göra ändringar för att klara av containerökningen. Där vi har haft roro-terminal måste vi nu bygga om för att kunna hantera container istället. I Umeå har vi en mobilkran och i Sundsvall en spårbunden linkran, men vi kommer att behöva investera i mer krankapacitet och det blir troligen mobilkranar, säger Magnus Svensson.

Konkurrenskraftigt

– Containeriseringen har under lång tid vuxit inom globala transporter och den trenden fortsätter. Det innebär att containersystemen nu även inom Europa börjar bli så storskaliga och utbyggda att container blir alltmer konkurrenskraftigt också för transporter inom Europa. Vi vill dra nytta av denna utveckling och ändrar därför vår transportmix, säger Magnus Svensson.

Samtliga förändringar i SCA Logistics sjötransportsystem är beräknade att ske under tredje kvartalet 2016.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

  • Ludwig

    Man kan kasta bort ett ’ton’ från den första paragrafen av texten. 😉

    • Pär-Henrik Sjöström

      Tack Ludwig, vi har nu korrigerat detta.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]