Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi | RoRo

SCA bildar rederi i Sverige

Kring årsskiftet bildades SCA Shipping AB, vilket innebär att SCA:s rederiverksamhet har flyttat till Sverige. Bakgrunden till beslutet är tonnageskatten.

De fartyg som ingår i SCA Shipping AB är de sedan tidigare svenskflaggade rorofartygen Ortviken, Obbola och Östrand. Beslutet påverkar inte något av fartygen i praktiken, utan allt kommer att vara som vanligt, försäkrar SCA.

– Flytten innebär att sätet för vår rederiverksamhet flyttar till Sverige och där kommer de anställda att ha sin fasta punkt. Det är en effekt av tonnageskatten och att man från regeringens sida velat göra det mer attraktivt att ha den här typen av rederiverksamhet i Sverige. Det här är en ändring av regelverket som vi ser som positiv och då plockar vi hem verksamheten, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA, till Sjöfartstidningen.

Bibehållen konkurrenskraft

SCA meddelar att de bibehåller sin konkurrenskraft i och med flytten. Terminalkostnaden kommer att minska för fartygen medan sjökostnaden kommer att öka. Totalkostnaden blir däremot oförändrad. På grund av flytten har de i sin tur fått positiva reaktioner från branschen och från politiskt håll.

– Man kan säga att det är ett bra exempel på hur politiken lyssnar på en näringsgren, reagerar på det och i sin tur att näringsgrenen sedan agerar utifrån politikens nya signaler, säger Björn Lyngfelt.

Psykologisk förändring

– Skattereglerna har förändrats och vi flyttar dit det är mest gynnsamt. Det har inte varit det i Sverige tidigare men nu spelar det i princip ingen roll. Det är inte mer dramatiskt än så. Vi har haft de här fartygen sedan 2011 när vi köpte de från Gorthon Lines. Då var verksamheten för de fartygen på Isle of Man och nu har vi flyttat den till Sverige. Generellt är det enklare att ha verksamhet här i Sverige utan massor av andra ekonomiska upplägg, det här blir en förenkling. Det är ingen stor sak för oss på det viset. Ska man sedan börja på nytt kan det vara bra psykologiskt att ha verksamhet på hemmaplan, säger Magnus Svensson, logistikdirektör på SCA.

SCA har haft verksamhet med samma namn tidigare, från 1960-talet till 1990-talet hette SCA Logistics just SCA Shipping.