Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Regelverk

MEPC-beslut om datainsamling

Miljöskyddskommittén vid FN:s sjöfartsorganisation IMO beslutade på sitt möte MEPC70 att införa ett obligatoriskt datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från fartyg.

Ett av besluten på MEPC70 var att införa ett globalt datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från fartyg. Systemet ska börja gälla från 1 januari 2018.

– Det är positivt att sjöfartens bränsleförbrukning nu ska rapporteras internationellt. Det är en viktig del i arbetet att skapa en hållbar sjöfart med lägre klimatpåverkan, kommenterar infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.