Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Miljö | Regelverk

Sverige välkomnar IMO-beslut

Förra veckan tog IMO beslut om förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön samt principbeslut om datainsamling av CO2-utsläpp.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]samling av CO2-utsläpp.

IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC) har på sitt 69:e möte i förra veckan bland annat beslutat att införa förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön. De nya reglerna innebär att utsläpp av toalettavfall inte kommer att vara tillåtet från nya fartyg från och med 2019, och för befintliga från och med 2021.

Glad över förbud

Överenskommelsen uppges minska utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön och därmed minska bidraget till övergödning från den internationella sjöfarten.

– Jag är glad att vi nu äntligen får ett förbud mot toalettavfall i Östersjön. Från svensk sida har vi arbetat mycket aktivt med denna fråga. Utan det svenska engagemanget hade den överenskommelse som nu nåtts inte varit möjlig. Arbete har skett, både regionalt inom ramen för Helsingforskommissionen, inom EU och inom IMO, för att nå resultat och få till stånd ett förbud. Det har varit en lång och tidvis knepig förhandling, då ett stort antal stater varit emot ett förbud. Vi är därför mycket nöjda med det beslut som IMO:s medlemsstater nu har fattat, även om vi naturligtvis hade önskat att ett beslut hade kunnat komma ännu tidigare, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

I linje med maritima strategin

Enligt Regeringskansliet ligger de nya reglerna väl i linje med den vision som regeringen lagt fast i den maritima strategin. Visionen innehåller målet om konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

– Förbudet mot att tömma toalettavfall i Östersjön bidrar till en mer hållbar sjöfart. Genom en bättre miljö i Östersjön kan vi åstadkomma goda förutsättningar för utvecklingen av till exempel turistnäringen, men också för att nå målsättningen om en attraktiv livsmiljö enligt regeringens maritima strategi, säger Anna Johansson.

Svensk Sjöfart välkomnar

Även föreningen Svensk Sjöfart välkomnar beslutet.

– Vi tycker att det är självklart att toalettvatten ska tas omhand på ett rekorderligt sätt. Om ett förbud innebär att man antingen måste lämna iland vattnet eller ha en reningsapparat ombord som tar hand om både fosfor och kväve, så är det mycket välkommet, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Han upplyser att den absoluta majoriteten av de medlemsfartyg som trafikerar i Östersjön redan lämnar sitt toalettavfall iland.

– Det har de gjort i decennier. På de linjer där det inte ännu går att lämna iland toalettfavfallet har de reningsverk installerade ombord i enlighet med de krav som ställs och i många fall även utöver kraven.

Datainsamling

MEPC 69 beslutade också om principerna för hur ett kommande system för datainsamling av koldioxidutsläpp ska se ut. 

– Man kom framåt i frågan på ett mycket positivt sätt och det var ett större stöd än vad jag hade förväntat mig inför mötet bland IMO:s medlemsländer, vilket jag tycker var glädjande, säger Fredrik Larsson som säger att systemet går ut på att i princip alla fartyg över 5.000 brutto, kanske även mindre, ska rapportera hur mycket koldioxid (CO2) de släpper ut under ett år. Det gör man genom att samla in uppgifter om förbrukad mängd bränsle.

– Det kommer att bli obligatoriskt att rapportera de tekniska uppgifterna om fartyget och den bränslemängd man använt under ett år i det fall att nästa MEPC 70 i oktober slutligen fastställer systemet. All den här datan samlas in av IMO. Därefter har vi svart på vitt hur stor sjöfartens utsläpp av CO2 är.

Trestegsraket

Fredrik Larsson förklarar att det blir som en trestegsraket, där det första steget är datainsamling, som man i princip nu har kommit överens om nu. Följande steg blir att analysera och utvärdera datan. I det tredje steget ska man utveckla regler och metoder för att minska utsläppen av CO2.

– Vad det blir för metoder eller regler har man inte diskuterat ännu, och det kommer man inte att göra förrän man kommit längre i frågan, men det avgörande är att man samlar in datan.

Harmonisering

Enligt Fredrik Larsson har EU redan antagit ett liknande system, MRV (monitoring, reporting and verification).

– Den stora skillnaden mellan EU och IMO är att EU har valt att man ska rapportera faktisk mängd last som transporteras och det har visat sig vara väldigt komplicerat så där är det många frågetecken fortfarande.

Han säger att IMO istället har tagit ett substitut och det är fartygets designdödvikt.

– Från vår sida hoppas vi att EU kommer att ändra sin regel och anta den som IMO tagit fram. EU har tidigare sagt att om det tas fram ett internationellt datainsamlingssystem så kommer eventuellt EU att ändra sitt system så att det inte blir dubbla standarder. Vi hoppas nu innerligt att EU kommer att ta en titt på vad som MEPC gjorde förra veckan och att de kommer att ändra EU:s MRV så att den blir i linje med IMO:s.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]